China & Hong Kong

China & Hong Kong :: Mao-Statue, Chengdu
Bitte dort entlangMao-Statue auf dem zentralen Platz in Chengdu.
Chengdu, Sichuan.